• ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်တရားရုံး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် တရားရုံးများ

  မြစ်ကြီးနားမြို့ ဧရာရပ်ကွက်။

 • ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးတန်းရပ်၊ ရပ်ကွက်() မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်သွား လမ်းဘေးတွင်တည်ရှိ သည်။

 • တနိုင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  ပုန်ခုန်းရပ်ကွက်၊ ဇင်ယော်လမ်းတွင်တည်သည်။

 • ချီဖွေမြို့နယ်တရားရုံး

  ဘာလဲ့ရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသည်။