ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ


၁၈ ၇ ၂၀၂၀ ရက်နေ့ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု သင်ခန်းစာပို့ချမှုတက်ရောက်သင်ယူနေစဥ်

မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ