တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တရားရုံး

  ရုံးတန်းရပ်၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်သွား လမ်းဘေးတွင်တည်ရှိ သည်။

 • တနိုင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  ပုန်ခုန်းရပ်ကွက်၊ ဇင်ယော်လမ်းတွင်တည်သည်။

 • ချီဖွေမြို့နယ်တရားရုံး

  ဘာလဲ့ရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသည်။

 • ဆော့လော်မြို့နယ်တရားရုံး

  မြို့မရပ်ကွက်တွင်တည်သည်။