တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • Hpakant Township Court

  Located in the magic ward.

 • ဗန်းမော်ခရိုင်တရားရုံးနှင့် ဗန်းမော်မြို့နယ်တရားရုံးများ

  ခါနန်ရပ်ကွက်၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာလမ်း၊ မိုးမောက်မြို့။

 • မံစီမြို့နယ်တရားရုံး

  ကောင်ရာရပ်ကွက် တွင်တည်ရှိသည်။

 • ရွှေကူမြို့နယ်တရားရုံး

  ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက် တွင်တည်ရှိသည်။